KAVLİYYAT


KAVLİYYAT
Kaviller, kuru lâflar, boş sözler

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.